Bedrijfsmassage

Geef je mensen aandacht

Wist u dat....
-…een dag verzuim gemiddeld € 250,- per medewerker kost? (bron: CBS)
-…een beter verzuimbeleid het MKB 214 miljoen aan besparingen oplevert? (bron: TNS Nipo, 2010)
-…investeren in preventie loont? Elke geïnvesteerde euro aan gezondheidsbeleid levert het bedrijf 3 euro op. (bron: SER, 2009)


Een werkgever heeft  en groot financieel belang bij de fitheid van haar medewerkers. Logisch toch dat de werkgever dan iemand inhuurt die toeziet op de fitheid van haar medewerkers. Niet bij uitval, nee eerder! Aandacht voor fitheid en welzijn van de medewerkers loont.


Laagdrempelig

Stoelmassage is laag-drempelig omdat het over de kleding heen gegeven wordt. Een behandeling

duurt 15-20 minuten Stoelmassage kan op het werk of op de werkplek gegeven worden.

Preventief

Stoelmassage is geschikt voor medewerkers die belastend werk verrichten.
Overbelasting en uitval liggen op de loer. Voorkom ziekteverzuim. Geef uw medewerkers aandacht!
Lees meer...

Fiscaal voordeel

De belastingdienst erkent stoelmassage als vrije verstrekking en is daarmee volledig aftrekbaar (mits voldaan aan een aantal voorwaarden).